Geografisk

Visualisering

Mapicture har lige hjulpet endnu en kunde med oplandsanalyser af tre placeringer. Oplandsanalyser bygger på faktuelle data om markedsgrundlag, og hjælper til at sikre den rette beslutning om at købe og udvikle ejendom.

Kontakt

Om Mapicture

Mapicture ApS blev stiftet i år 2003 af Samo Olsen, Cand. Scient i geografi. I år 2013 blev vores tyske datterselskab Mapicture GmbH stiftet.

Interaktiv geografisk visualisering har altid været en del af vores virke. Siden år 2015 har vores fokus især været på oplandsanalyser til ejendomsudvikling i detailhandel. Det har resulteret i vores software as a service - Sweetspot. Et produkt vi er stolte af og konstant videreudvikler på.

Geografiske analyser i form af tematisk kartografi (flotte farvelagte kort) har vi også en stor interesse og ekspertise i. Det er gennem årene blevet til adskillige ikoniske plakater over befolkningsudvikling, byspredning, trafik, arbejdspladser og meget mere.

Vores kunder


Sweetspot

vi har siden år 2015 udviklet og forbedret vores software as a service løsning sweetspot. Løsningen bygger på specifikke data om konkurrenternes placeringer som er manuelt verificeret, data om kunderating, trafik, lokalplaner, bygnings- og boligregisteret, det centrale virksomhedsregister, 100 x 100 meter kvadratnet data om befolkning, husstande og meget mere.

en enkelt placering

hvis I har brug for en enkelt oplandsanalyse til en specifik placering laver vi den gerne for dig som en konsulentopgave.

Lære mere om sweetspot

Projekter

Adgang til arbejdspladser

Hvor mange arbejdspladser kan man nå indenfor 15, 30 eller 60 minutter med bil? Vi har beregnet ruter fra alle adresser i Danmark til alle arbejdspladser i Danmark. Resultat er Big Data i bogstaveligste form. 

Ikke overraskende viser der sig fire områder i Danmark med minimum 200.000 arbejdspladser indenfor 30 min. med bil. 

Men hvor går grænsen med 60 min. eller 15 min.? Vi har alle beregningerne og laver gerne kort på bestilling indenfor brancher, områder og forskellige køretider med bil, cykel, kollektiv transport. 

Historisk udvikling af supermarkeder

Hvor åbner og lukker supermarkeder? 
Vores database indholder manuelt verificeret åbninger og lukninger af alle dagligvarebutikker i DK for perioden 2017 til 2021.  

Vi har lavet et kortlag med køretider til arbejdspladser kombineret med åbninger og lukninger af dagligvarebutikker. Dette kort er allerede en del af Sweetspot og vises under kortlag på vores test server. Kortlaget vil blive en del af vores produkt når vi har arbejdet med mulighederne og set efter Sweetspots.